Kadınların Net Adresi

Çocuklarda Kazalar Nasıl Önlenmeli

  • 01 Kasım 2011
  • Çocuklarda Kazalar Nasıl Önlenmeli için yorumlar kapalı
  • 5.929 kez görüntülendi.
Çocuklarda Kazalar Nasıl Önlenmeli

Kazalara fırsat vermeyin. Her kazayı önleyemezsiniz. Çocuğu fazla tedbirli yapmak ister ve her dakika bir kaza teh­likesinden söz ederseniz, onu çekingen ve bağımlı bir insan haline getirirsiniz. Çocuğu bekleyen tehlikeleri bilince büyük ka­zaları önlemek de kolaylaşır. Bu konuda size birkaç tavsiyede bu­lunacağım:
Alçak sandalyeler yükseklerden daha az tehlikelidir. Çocu­ğu yüksek bir sandalyeye oturtmuşsanız, oturduğu yere iyice yerleşmiş olmasına dikkat edin. Çocuk bîr yerlere tırmanacak hale gelince arabasına ya da sandalyeye bir kayıç’q bağlayın. Merdiven başına (hatta gerekirse alt tarafına), çocuk merdive­ni kendi kendine inip çıkacak hale gelinceye kadar, küçük bir kapı yapın. Üst katlarda pencerelere parmaklık takın.
Yemek yaptığınız sırada çocuğun mutfağa girmesi doğru ol­maz. Kızgın yağ üstüne sıçrayabilir, kaynayan suyu onun üstü­ne dökebilirsiniz yahut kendisi kaynar su dolu bir tencereyi de­virebilir. Yemek pişirdiğiniz sırada çocuğu parkına koyabilir, gazocağı veya fırından uzak bir yerde etrafını sandalyelerle çe­virerek bırakabilir ya da kendi iskemlesine oturtursunuz. Yine de dikkatli olun, çocuk sizin sandığınızdan da çabuk hareket eder. Bu bakımdan tencereleri, dibi dışarı gelecek şekilde yer­leştirin, tavanın sapının ocağın dışına taşmamasına dikkat edin. Yemek saatlerinde çaydanlık ve sıcak tencereleri masanın tam ortasına, çocuğun uzanamayacağı yere koyun. Masa örtüsünü çekip üstündekileri düşürmemesi için örtüyü masanın kenarın­dan fazla sarkıtmayın. Hele gaz lambasına çok dikkat edin.
Çocuğun elinin altındaki her şeyi ağzına götürdüğü dönem­de elinin erişeceği yerde düğme ve bilya gibi şeyler bırakma­yın. çocuklarda sakarlıkBunlar çocuğun boğazına kaçıp soluğunu kesebilir. Kalem ya da başka sivri uçlu eşyaları ağzına götürmesine fırsat verme­yin.
Çocuğu banyoya sokmadan suyun derecesini ölçün ve ço­cuk banyodayken siz elektrikli hiç bir makineye el sürmemeye dikkat edin. Tabiî ona da elini sürdürtmezsiniz. Sıcak su dolu le­ğen ve tencereleri sakın yerde bırakmayın.
Açıkta elektrik teii bulundurmayın. Çocuğunuzu bunlarla oy­namaktan ve ağzına götürmekten kesinlikle men edin. Kullanıl­mayan prizlerin önüne bir eşya yerleştirebilir ya da bunları ceryan geçirmez bir bandla örtebilirsiniz. Böyle olunca çocuk prize parmağını sokamaz. Erişebileceği yerde boş ampul kovanı bı­rakmayın, kullanmasanız bile içine bir ampul yerleştirin. Kibrit kutularını çocuğun yetişemeyeceği bir yerde saklayın. Üç-dört ya­şına geldiği zaman da aynı şey yapmaya devam edin. Çocuğu su birikintilerinden uzak tutmaya’ve bahçelerdeki kuyu veya sar­nıçların ağzının açık kalmamasına dikkat edin.
Konserve kutularıyle kırık bardakları hemen çöp tenekesi­ne atınr Tıraş bıçaklarını da daima yüksek bir yerde bulundurun. Çocuk köpekle oynamayı seviyorsa ve hayvanı kızdırmaktan hoş­lanıyorsa, köpeği yanına yanaştırmayın.
391. Bütün zehirli maddeleri elinin erişemeyeceği bir yer­de bulundurun. Yapılan istatistikler, kazaen zehirlenen insanların beşte birinin bir-iki yaşında çocuklar olduğunu göstermiştir. Ço­cuklar o yaşta tadına hiç aldırmadan buldukları her şeyi ağızla rina götürürler. Ağızlarına götürmeyi en sevdikleri şeyler de hap şeklinde ilâçlar, sigara ve kibritlerdir. Çocuğun elinin altın­dan kaldırılması gereken şeyleri şöyle sıralayabiliriz :
— Aspirin ve diğer bütün ilâçlar,
— Böcek öldüren ilâçlar ve fare zehiri,
— Benzin ve gaz,
— Kurşunlu boyalar,
(Evin içinde kullanılan-boyaların çoğunda ve oyuncak boya­larında kurşun yoktur. Asıl tehlike ev dışında kullanılan bahçe
masası ve sandalyeleri gibi eşyalarla bahçe parmaklıklarının boyalarından gelir. Bu eşyaların boyalarını yeniledikten sonra, kalan boyayla çocuğun oyuncaklarını, karyolasını, beşiğini ya da evdeki başka bir eşyayı boyamak isteyebilirsiniz, işte bu tehlikelidir.)
— Eşya ya da otomobil cilası (sıvı cila),
— Temizlik işlerinde kullanılan sud kostik gibi alkalinli eri­yikler,
— Asitler,
— Tütün,
— Dıştan kullanılması gereken ve üzerinde zehir İşareti bulunan bütün maddeler.
Bütün bu söylediklerimden anlayabileceğiniz gibi, evi çok dikkatli bir gözle (âdeta çocuğun gözüyle) inceleyip tehlikeli şeyleri ortadan kaldırmak gerekmektedir. Bir kere, bütün ilâçla­rı kaldırın. Bir ilâç kutusunu içi boş bile olsa hiç bir zaman oyuncak diye çocuğun eline vermeyin. Çocuk böyle bir kutunun içinden çıkacak olanla da oynamaya hak kazandığını sanabilir. Mümkünse eve fare zehiri, ve böcek öldürücü ilâçları hiç sok­mayın.
Çocuğu ürkütücü gürültüler ve manzaralardan koru­yun. Bir yaşına doğru çocuğunuzun bazen bir şeye bazen de baş­ka şeye haftalarca özel bir ilgi göstermeye başladığını fark eder­siniz. Örneğin bir süre telefona merak saracak, sonra elektrik ampulleriyle ilgilenecektir. Çok fazla ilgi gösterdiği şey eğer tehlikeli değilse onu ellemesine izin verin. Bazen de, çocuğun bu ilgisine bir korku karışır. O zaman korkuyu geçirmek için, İlgisini arttırmaya uğraşmayın, öte yandan ilgi duyduğu nesne tehlikeli bir eşyaysa, tehlikesini ısrarla belirtmeyin de, dikkatini başka yere çekmeye çalışın.
Çocuk aniden ortaya çıkan ya da çok gürültü yapan nesne­lerden korkabllir. Bunlar arasında, açılan bir şemsiyeyi, gürültülü bir elektrik süpürgesini, havlayan ya da sıçrayan bir köpeği ve bir treni sayabiliriz. Çocuk korkuyorsa, onu korkutacak bu gibi şeylerden uzak tutmanız doğru davranış olur.
Yıkanmaktan korkan çocuklar. Bir ve iki yıl arasında çocuk sudan korkmaya başlayabilir. Bunun nedeni belki önceden banyo İçinde kayarak düşmüş olması, belki su yutması belki de gözüne sabun kaçmasıdır. Hatta küvetin içine akan suyun sesi­ni duymak bile onu dehşete düşürebilir. Başını sabunlarken ço­cuğun saçlarını fazla ıslatmamaya dikkat edin; fazla su sabunun akmasına ve çocuğun gözüne girmesine yol açar. Başını duruLarken de suyun yüzüne akmasını önlemek için elinizi çocuğun alnına siper edebilirsiniz. Bir elinizle çocuğun yüzünü sudan ko­rurken öteki elinizde tasla suyu başına dökebilirsiniz. Çocuğu­nuzun dolu küvete girmekten korktuğunu fark ettiğiniz anda, da­ha fazla ısrar etmeyin. Bir kere de küçük bir leğene su doldurup onun içine sokmayı deneyin. Yine kor karsa, o zaman yeniden ce­saretlenene kadar bir süre sadece süngerle sabunlamayı dene­yin. Su dolu küvete yeniden girmesi için ilk teşebbüsünüzde kü­vete sadece iki parmak su koyun ve iş bittikten sonra banyonun deliğini açıp suyu akıtmadan çocuğu dışarı çıkarın.
Bir yaşına doğru yemeklerden sonra yüzünü sildiğiniz za­man bebek ağlıyorsa o zaman da bezi sabunladığınız suyu bebe­ğin önüne getirir, ellerini içine sokmasına izin verir ve o sırada yüzünü silip işinizi bitirirsiniz.