Kadınların Net Adresi

Zekâyı Belirleyen Etkenler

  • 17 Mayıs 2010
  • Zekâyı Belirleyen Etkenler için yorumlar kapalı
  • 7.454 kez görüntülendi.
Zekâyı Belirleyen Etkenler

Zekâyı Belirleyen Etkenler

Zekayı belirleyen faktörler şunlardır:

(1) Zekâda kalıtım-çevre etkileri
Zekâyı belirleyen iki temel etken vardır: Kalıttm ve çevre, önceleri zekâ sadece kalıtımın eseri sayılmıştır. Ama yapılan araştırmalar çevrenin de zekâ üzerinde etkisi olduğunu ortaya koymuştur.

Eşit ikizler zekâ bakımından da eşit kalıtsal özelliklere sahiptirler. Zekâ ölçümlerin­de en yüksek korelasyon eşit ikizler arasın­dadır.

Ayrı ikizler arasındaki korelasyon daha düşüktür.
Ayrı çevrelerde yaşayan eşit ikizler arasında, çevresel etkenlere bağlı ola­rak zekâ düzeyinde biraz düşüş gözlenmiştir. Kültürel bakımdan uygun çevre koşulları ve iyi bir eğitim zekânın kalıtımla belirlenen avan sınıra kadar gelişmesini sağlar. Az uyarım alınan çevre ve eğitim görmemiş olmak, zekânın gelişebilme imkânını engeller. Bu durumda yaklaşık 15 zekâ bölümlük bir fark oluşabilmektedir.

Fareler üzerinde yapılan araştırmalarda zeki farelerin yavrularının zeki, zekâca geri farelerin yavrularının da zekâca geri oldukları görülmüştür.

Araştırma sonuçları gösteriyor ki, zekânın gelişebilme sınırları kalıtımla be­lirlenir. Uygun çevre koşulları bunu en üst sınırına kadar geliştirmede etkilidir. Ama çevre koşulları ne kadar mükemmel olursa olsun, kalıtımın çizdiği sınırlar aşılamaz. Yani iyi çevre koşulları, zekâca geri olan bireyi normal veya üstün zekâlı yapamaz. Zekâ üzerinde kalıtım ve çevrenin ne kadar etkili olduğu hakkında kesin sayılar verilemese de kalıtımın etkisi çevrenin etkisinden çok daha fazladır.