Sosyal Psikoloji

Sosyal Psikolojinin Anlamı
Sosyal psikoloji, yüzyılımızın ilk yıllarında oluşmuş bir bilim dalıdır.
Bu atanla ilgili bilim adamları, asıl uzmanlık alanlarının etkisinde kalarak, onu değişik biçimde tanımlamaya çalışmışlardır. Örneğin, kimi psikologlar, sosyal psikolojiyi “bireyin toplum içindeki davranışlarının bilimi” olarak görmüşlerdir. Kimi sosyologlar ise, çevreden hareket ederek, “bireylerarast ilişkileri” ele almışlardır. Sosyal psikolojiyi, “sosyal çevre tarafından etkilenen, belirlenen bireyin dav­ranışlarını konu alan bir bilim” olarak tanımlamışlardır.

Birbirine zıt bu iki yaklaşımın temelindeki kabuller – anlaşılabileceği gibi -aykırı kabullerdir: Sosyal davranışı açıklamak için bireyin kişiliğine başvurmak gerekir. Hayır; sosyal davranış, ancak ve ancak çevre dikka­te alınarak anlaşılabilir.

Günümüzde, sosyal psikoloji bu aykırı kabullerin etkisinden kurtulmuş du­rumdadır. Artık, sosyal psikoloji, “bireyin davranışlarını toplum ile ilişkisi halinde inceleyen bir araştırma alanı”dır. Çünkü, G. Gurvich’in belirttiği gibi “birey, toplum içinde; toplum, birey içindedir.”

– Sosyal Psikolojinin Konusu
Yukarıda verilen tanımdan anlaşılabileceği gibi, sosyal psikoloji, bireyin sosyal çevre içindeki davranışlarını konu alır, onları inceler.

Peki, sosyal davranış nedir? Bu, bireyde, başkalarının etkilemesiyie ortaya çıkan davranıştır. Örneğin, bir grev yürüyüşünde, x ilkin oldukça durgundur; ama bir süre sonra, yanındakilerin etkisiyle coşkulu hareket etmeye başlar.

Burada, dikkat edilirse, bireyin davranışı vardır, ama bu başkalarının etkile­mesiyie oluşmuş bir davranıştır. Yalnız, her sosyal davranışın meydana gelmesi için “yüzyüze ilişki” gerekmez. Örneğin, x bir arkadaşına bayram hediyesi alır; bunu yaparken arkadaşının beğenisini dikkate alarak bir hediye seçiminde bulu­nur.
Sosyal psikoloji, görüldüğü gibi, bireylerin birbirlerinden nasıl etkilendikleri­ne ilişkin çeşitli soruları cevaplamayı kendisine konu edinir.

Sosyal psikoloji; hatırladığınız gibi, sosyoloji ve psikolojiden farklı bir araştırma alanını dile getirir. Sosyal psikolojinin deneysel psikoloji, kişilik psikoloji­si ve akademik psikoloji gibi uzmanlık alanlarıyla yakın bir ilişkisi vardır. Örneğin, sosyal psikoloji, bir gruba mensup olmanın, bireyin davranışları üzerindeki etkisi­ni inceler. Bunu açıklamak için deneyler yapar.Bu konuda o, deneysel psikoloji­nin tekniklerinden, verilerinden yararlanır. Sosyal psikoloji, kişilik psikolojisiyle de ilişkilidir. Çünkü, her birey, bir sosyal çevre içinde, çeşitli değerlerin hâkim olduğu gruplar içinde bulunur. Bu çevreden ve gruplardan şöyle ya da böyle etkilenir.

Sosyal psikolojinin akademik psikolojiyle de ilişkisi vard^ Akademik psiko­lojinin davranışçılık çerçevesinde gelişmesi, sosyal psikolojiye kavram ve yöntem açısından katkıda bulunmuştur.

b. Sosyal Etki: İnsan, belli bir toplum içinde doğar.
Sosyal Davranış : Bireyin Ondan etkilenir, varolan dili öğrenir, değerleri toplum içindeki davranışlarının benimser, giderek sosyaiteşir, kişilik sahibi olur.

Bu süreçte, bireyin toplum içindeki davranışlarının tamamına yakını sosyal davranıştır. Örneğin, x bir film seyreder, sıkıcı bulur. Sonra, aynı filmi izleyen bir arkadaş grubunun tartışmasına katılır; onlar filmi beğenmişlerdir. x de onların et­kisiyle “aynı düşüncede olduğunu” söyler. Artık görüşü değişmiştir.
Dikkat edilirse burada, x’in davranışı bir sosyal davranıştır. Onu oluşturan da sosyal faktör.
Her sosyal davranışın temelinde bir sosyal etki bulunur.

Sosyal davranışta kuşkusuz bireyin davranışı sözkonusudur. Ama bu, bir sosyal etkiyle oluşmuş davranıştır.
Sosyal psikoloji, işte benzer sosyal dvranışların nedenleri üzerinde durur. Bunun anlamı – anlaşılabileceği gibi – sosyal etkinin araştırılmasıdır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
Sitemap oktay usta yemek tarifleri kadın kadınca örgü kadın Saglik Yemek Tarifleri yemek tarifleri Sağlık saglik kadın örgü