Kadınların Net Adresi

Ruh sağlığının korunmasında başvurulabilecek meslek uzmanları ve kuruluşlar

  • 10 Haziran 2010
  • Ruh sağlığının korunmasında başvurulabilecek meslek uzmanları ve kuruluşlar için yorumlar kapalı
  • 3.778 kez görüntülendi.
Ruh sağlığının korunmasında başvurulabilecek meslek uzmanları ve kuruluşlar

Ruh sağlığının korunmasında başvurulabilecek meslek uzmanları ve kuruluşlar
Ruh sağlığının geliştirilmesi ve korunabilmesi çocukluktan başlar. Bunun için bazı kurum, yöntem ve araçlara gerek vardır. Bunlar, hayatın her döneminde başvurulabilecek ve hizmetlerinden yararlanılacak kurumlardır.
Okul, rehberlik hizmetleri; çeşitli konularda sorun olan öğrencilerin yardımcısıdır. Okul rehberlik örgütünü aşan durumlarda rehberlik merkezlerine başvurulur.

Rehberlik merkezlerinde psikiatr, okul psikologu, test uygulayıcı, sosyal hizmet uzmanları, terapistler vardır. Bunlar çocuğun sorununu çeşitli boyutlarıyla araştırırlar, teşhisin konulmasından sonra gerekli tedavi uygulanır. Bunlar, hem tıbbî hem psikolojik tedavi yöntemlerini uygulamaya yetkilidirler.
Hastahanelerdeki psikiatri Miniklerinde hem ruh hastalıklarının tedavisi yapılır, hem ruh sağlığının korunmasında her yaştaki insana hizmet verirler.

Ailenin çocuğuna sahip çıkmadığı veya ailenin olmadığı durumlarda yetiştirme yurtlan, koruyucu aile gibi kurumlar, kimsesiz çocukların maddî, manevî ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla varlıklarını sürdürmektedirler.
Antisosyal ve suç davranışı gösteren çocukların eğitimi ve iyileştirilmeleri için çocuk mahkemeleri ve ıslah evleri kurulmuştur. Bu kurumlar herhangi neden­le suç işleyen veya suçlu bulunan çocukların hayata kazandırılmasını amaçlar. Bu çocukların ruhsal sağlıklarının korunması için psikiatrist ve psikologlar ıslah evlerinde görev yaparlar.