Birey Grup İlişkileri ve Liderlik

Birey Grup İlişkileri ve Liderlik
İnsanlar, genellikle yalnız yaşayamazlar. Hayatlarını -yine genellikle çeşitli gruplar içinde sürdürürler. Gruplar, insanların fizyolojik ve toplumsal ih­tiyaçlarını karşılar. Aile, okul çevresi, kooperatifler, sendikaler, kulüpler, siyasî partiler, dinî cemaatler vb.

Bu gruplar sürekli gruplardır. Her birinin kendirîne özgü amaçları vardır. Mensup olan üyeler, ortak amaca varmak için çalışırlar. Böylece grubun devamına da katkıda bulunurlar. Bir tren kompartmanında sohbet ederek yolculuk yapan üç kişi de bir grup oluşturur. Çünkü, bunlar arasında da bir etki­leşim vardır. Yalnız, bu tür gruplar geçici gruplardır. Çünkü, ortak amaçları ve özellik­leri oldukça sınırlıdır.

O halde, sosyal grubu “bireyleri etkileşim içinde bulunan insan topluluğu” şeklinde kabul etmek gerekir.
Bireylerin sürekli gruplara katılmaları iki yolla olur: İlki doğal yoldur. Örneğin, doğan bir çocuğun aileye katılması, gruba doğal olarak katılmadır. Dolayısıyla bu üyelik doğal üyeliktir. İkincisi ise, belli bir çabayı gerektiren yol­dur. Örneğin, bir spor kulübüne üye olmak, belli bir çabayı gerekli kılar. Bu tür üyeliğe kazanılmış üyelik denir.

Bir sosyal grup, aile, okul arkadaşı gibi birbirine çok yakın kişilerden oluşuyorsa, buna birincil grup denir. Bunda yüzyüze ilişkiler ve duygusal boyut fazladır. Eğer grup, aynı partiye ya da kulübe mensup kişilerden oluşuyorsa, buna da ikincil grup denir. Bunda ilişkiler, resmî ve sınırlıdır.

Sosyal psikologlar, genellikle birincil grupları incelerler. Çünkü bireyin hayatının önemli bir kısmı aile ve arkadaş grubu gibi gruplarda geçer. Ayrıca, bu gruplar, toplumun modelleri, minyatürleri durumundadır. Bunları tanımak, toplu­mu tanımak bakımından çok önemlidir.

– Grup üyeliğinin önemi
Birey, toplumda birçok grubun üyesidir. Örneğin, hem bir ailenin hem de bir spor kulübünün üyesi olabilir. Birey, bu gruplara bağlanır, hatta onlarla özdeşleşir. Başka bir deyişle, onun değerlerini, normlarını benimser, uyar.

Araştırmalar, gruba mensup olmanın birey açısından çok önemli olduğunu göstermiştir: Birey, grup içinde, yalnız olduğu zamankinden daha farklı davran­maktadır. Ayrıca, grup, üyelerinin tutumlarının değişiminde büyük ölçüde etkili olmaktadır. Aslında bu etki çift yönlüdür: Bireydeki tutum değişimi, grup normu doğrultusunda ise, grubun rolü pekiştirici, aksine ise engelleyicidir.

Bunların dışında bireyin bir gruba mensubiyeti, onun verimliliğini artırır, ona güven duygusu verir. Bu duygu ise onun davranışlarını şöyle ya da böyle etki­ler.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
Sitemap oktay usta yemek tarifleri kadın kadınca örgü kadın Saglik Yemek Tarifleri yemek tarifleri Sağlık saglik kadın örgü