Kadınların Net Adresi

Adalya

  • 19 Mayıs 2010
  • Adalya için yorumlar kapalı
  • 6.090 kez görüntülendi.
Adalya

adalya
KULLANILAN RENKLER
Yeşil, Turuncu, Sarı
ESİN KAYNAĞI
Halk arasında Adalyâ adı verilen çiçekten esinlenerek yapıldığı için aynı adla bilinmektedir.

Zürefa ve Kök

Tülbent, yemeni, yazma veya yağlık üzerine sağdan sola doğ­ru, iğne oyası ilmekleriyle düz zürefa yapılır. Beş ilmeğin so­nunda, sağ baştaki ilmeğe dö­nülerek tek ilmek kalıncaya ka­dar işlem devam eder ve üçgen bir şekil meydana çıkar. Bu se­kile kök denir.

Bıyık, tomurcuk, boru ve yap­raklar Şekil 2’de görüldüğü gi­bi bıyık ve kök üzerine iki il­mekten başlanır. Tek ilmekte bitirilir. Tomurcuğun başlangı­cında tek ilmek üç sıra yapılır. Tomurcuk üç ilmekten beş il­meğe kadar yuvarlanarak artı­rılır. Kare ilmekler tek iğneye iadar yuvarlanarak devam eder.

Boru, üç ilmekten yuvarlana­rak beş ilmeğe kadar işlenir. Yapraklar, borunun üzerine tek ilmekten üç sıra yaparak Şekil 2’de görüldüğü gibi başlanır. Üç sıranın sonunda, iki ilmek beş ilmeğe artırılır. Her sıra­nın yanında küçük fiskiller oluşturarak yaprak tek ilmek­te bitirilir.

Ana Örgeye Geçiş

Hazırlanan kök, bıyık, tomur­cuk, boru ve yapraklar üzeri­ne ana örgeye başlanır. Esas boru içine ana örgenin borusu üç ilmekten başlanıp, yedi sı­ra yapılarak ve yuvarlanarak gene beş ilmekte bitirilir. Ana örgenin borusu esas boru içi­ne yerleştirilir. Boru üzerine sekiz fiskil atılır. Bu fiskiller istenilen uzunlukta olabilir. Her fiskil yuvarlanarak kendi üstündeki fıskilleri, katları oluşturur. Bu işlerin sonunda beş fiskilli yuvarlak katlar Şe­kil 3’de görüldüğü gibi yapılır ve Adalya meydana gelir.