Cinsel Yollarla Bulaşan Hastalıklar

Belirtiler, enfeksiyona ilk maruz kalmanızdan haftalar, aylar, hatta yıllar sonra ortaya çıkabilir. Cinsel olarak etkin kadın düzenli pelvis muayenesi ve servikal yayma yaptırmalıdır, çünkü bunlar sorun­ları açığa çıkarabilir. Cinsel bir hastalığı olabileceğini düşündüğünüz bir kişiyle korunmasız olarak seks yaptıysanız, kendi doktorunuza ya da bir kadın hastalıkları uzmanına başvurun. Utanmanıza gerek yoktur. Kimse neden orada olduğunuzu bilemez.

HIV
İnsan bağışıklık eksikliği virüsü (HIV) bir­çok ülkede genç insanların ölümünün başta gelen nedenlerindendir. İnsanlar HlV’e yakalandıktan uzun yıllar sonrasına kadar hiçbir belirti göstermeyebilir ama zaman içinde virüs bedenin bağışıklık sis­temine saldırır ve edinilmiş bağışıklık ek­sikliği sendromuna (AİDS) karşı koruma­sız duruma getirebilir. Bu, bedenin çeşitli enfeksiyonlarla ve durumlarla savaşmasını önleyen çok çeşitli belirtilerden oluşur.

Belirtileri: Gelip geçen hafif grip ve ardından pamukçuk, zona ve herpes gibi hasta­lıklara karşı daya­nıksızlık. İştah ve kilo kaybı.
Tanısı: Hastalığa yakalan­dıktan bir ile üç ay sonra virüs kan testlerinde görülür.
Tedavisi: FCP zatürree virü­sünde olduğu gibi virüsün etkisini ge­rileten ve yaşam süresini uzatan ilaç­lar. Enfeksiyonlar tedavi edilir. Bağı­şıklık sistemini güçlendirmek için beslenmede deği­şiklik.

Hepatit B
Bu karaciğer enfeksiyonuna HlV’den 100 kez daha bulaşıcı olan bir virüs neden olur. Belirtiler, cinsel birleşme ya da hasta­lıklı kan veya diğer beden sıvıları ile bulaş­tıktan 2 ile 6 hafta sonra ortaya çıkar. Çoğu kişi iyileşir, diğerleri taşıyıcı olur, hastalığı cinsel eşlerine geçirebilir ve ileride ciddi karaciğer hastalıklarına yakalanma riski ta­şırlar. Hepatit B hastalarının aile ve cinsel eşi aşılanabilir.

Belirtileri: Sarılık, iştah kaybı, mide bulantısı, baş ağrıları
Tanısı: Kan testi. Kimi durumlarda karaciğer biyopsisi.
Tedavisi: Dinlenme ve fizik­sel etkinliğin azal­tılmasını içerir. Kronik hepatit için interferon ilacı.
Vajen iltihabı
Nedeni : mikroskobik tek hücreli hayvanlar­dır. Yaygın olmasa da, belsoğukluğu, klamidya ve cinsel organlardaki siğil gibi di­ğer zührevi hastalıklarla ilgilidirler. Cinsel temasla yayılır ve şırıngalarla ya da ortak kullanılan anal ya da vajinal aygıtlarla bula­şır. Trichomoniasis genellikle ciddi rahat­sızlığa neden olmaz ve üst üreme organları yoluna erişmesi pek sık görülmez.
Belirtileri: Vajinal akıntı kokulu, yeşil ya da köpüklü olabilir. Vulvada du­yarlılık ve idrar yaparken olduğu kadar cinsel birleşme anın­da da ağrı yaygındır.
Tanısı: Vajinal akıntıları test edilerek.
Tedavisi:Antibiyotikler: Metronidazole, Tinidazole. Peserler: Povidoneiyot

Frengi
Bir bakteriyel enfeksiyon olan frengi, te­davi edilmezse birkaç yıl içinde ilerler ve ciddi rahatsızlıklara hatta ölüme neden olabilir. Günümüzde frenginin tanısı, ge­nellikle üçüncü ya da son aşamaya gelme­den konmakta ve tedavi edilmektedir. Üçüncü aşamada tedavi olanaksızdır. Fren­gi cinsel temasla bulaşır. Hastalık bulaştı­ğını düşünmenizi gerektiren herhangi bir şey varsa, derhal bir doktora baş vurmalı­sınız. Frengi taraması, doğum öncesi bakı­mın ve kan verme işleminin bir parçası olarak gerçekleştirilir.

Belirtileri: Enfeksiyonun ilk aşamasında, üreme organlarında siz fark etmeden gelip geçe­bilen ağrısız bir du­yarlılık vardır. İkinci aşamada (enfeksi­yon başlangıcından üç aya kadar) grip benzeri belirtiler ve 2 ile 10 hafta süren döküntü görülür.
Tanısı: Enfeksiyon başlayalı henüz 10 gün geçmemişse kan testi et­kili olmayabilir. Üreme organlarında duyarlılık varsa, mik­roskopla hücre yay­ması incelenir. Ar­dından tanıyı doğru­lamak için kan testi yapılır.
Tedavisi: Antibiyotikler, ge­nellikle damara enjekte edilen penisi­lin. Penisiline karşı alerjisi olanlara azithromycin ya da doxycycline verilir. Eş de tedavi edil­melidir. Üç ay bo­yunca ayda bir ya­pılan testlerin so­nuçlarına bağlı ola­rak uygulama, uzun süreli olabilir.

Belsoğukluğu
Vajina ve rahim çevresine yayılan bakteriler neden olur. Son derece bulaşıcıdır. Hiçbir belirti göstermeyebilir ancak tedavi edilme­yen belsoğukluğu ciddi sorunlara (kronik mide ağrısı, kısırlık ve diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar) yol açabilir. Doğum kanalı yoluyla dölyatağındaki cenini etki­leyebilir ve körlüğe neden olabilir. Oral seks dahil, cinsel temasla bulaşır.

Belirtiler: Kötü vajinal akıntı, acil idrara çıkma is­teği, idrar yaparken ağrı duyulması, adet­ler arası ağrı.
Tanısı: Servikal sıvı örneği testi.
Tedavisi: Kimi antibiyotikle­re karşı genellikle dirençlidir. Ceftriax-one. ciprofloxacin, doxvcycline ve cefbrime kullanılabi­lir. İki eş de tedavi edilmelidir.

Klamidya
Cinsel yolla bulaşan hastalıkların en yaygı­nı olan klamidya, genellikle belirti vermez ve özellikle gençlerde görülür. Bütün ka­dınların yıllık taramadan geçmeleri önerilmektedir. Tedavi edilmediğinde, kadınlarda pelvis iltihabı hastalığına (PID) ve bu da kısırlığa neden olabilir. Klamidya kapan erkekler kısırlaşabilir. PID bir kez görül­dükten sonunda hastalık nüksedebilir.

Belirtiler: Cinsel ilişki sırasında ağrı, ince vajina akıntısı, idrar yaparken yanma.
Tanısı: Seıvikal sıvı pamukla alınarak test edilir.
Tedavisi: Azithromycin gibi doxycycline ya da tetracycline türü antibiyotikler.

Üreme organlarında herpes
Uçuğa neden olan (HSV1) virüsüne ve Epstein-Barr virüsüne benzeyen herpes simplex virüsünün (HSV2) yol açtığı, cinsel yolla bulaşan en yaygın hastalıktır. Genital organlarda görülen herpes bulaşıcı olup te­davisi yoktur; ancak, ölümcül değildir. Virüs belirti vermese de bedeninizde kalır ve stres ya da sıkı iç çamaşırları ve giysiler tarafından tetiklenebilir. Cinsel temasla bulaşır (bu, hastalıklı bölgeyi öpme ya da dokunmayı da içerir). Herpesin etkin oldu­ğu dönemde vajinal olarak doğan bebek­ler, seyrek de olsa bu hastalığı kapabilir. www.kadinlarsitesi.net

Belirtileri: Enfeksiyondan bir­kaç gün sonra grip benzeri belirtiler, idrar yaparken ağrı, cinsel bölgede yan­ma, bel ağrısı. Vajenden akıntı gelebilir, bezlerde şişme ve vajen içinde ve çev­resinde su toplamış, küçük, kızartılı ka­barcıklar görülebilir.
Tanısı: Doktor kabarcıktan sıvı örneği alır ve teste gönderir. Kabarcık yoksa, herpesin tanısı güçleşebilir.
Tedavisi: Antiviral ilaçlar ataklar sırasında iyileşmeye, uzun dönemde de sıklığı azaltmaya yardım eder. Yaraları ılık, tuzlu suda yıkayın. Topikal ağrı kesici krem kullanın. Ya­ralara dokunduktan sonra ellerinizi yı­kayın. Gerginliği azaltın.

İdrar yolu iltihabı
İdrar yolunun bu bakıerive! enfeksiyonu­nun nedeni klamicha bakterileri, üre plaz­ması ya da trichomanas olabilir. Erkekte belirti, penisten gelen bulanık akımıdır. Erken tedavi enfeksiyonun pelvis boşluğu­na yayılmasını engeller. Parfümlü sabun gibi tahriş edici maddelerin idrar yolu ilti­habına neden olduğunu gösteren kesin de­liller bulunmamaktadır.

Belirtiler: İdrar yaparken ağrı ya da yanma; sık idrara çıkma.
Tanısı: İdrar ve idrar yolu testiyle.
Tedavisi: Antibiyotikler: doxycycline, azithromycin ya da erythromycin.

Bitlenme ve uyuz
Deri üzerinde yaşayan ancak gözle görül­meyen iki küçük, tahriş edici parazit. Ge­nellikle kasık biti denen bit, yumurtalarını bedenin tüylü bölgelerine (özellikle kasığa) bırakan topluiğne başı büyüklüğünde bir böcektir. Uyuz, yumurtalarını bırakmak için deri altında dolaşan uyuz böceğinin neden olduğu kaşıntılı isiliktir. Taşıyıcı kişiyle cin­sel ilişki ya da yakın ilişki yoluyla geçerler.

Belirtiler:
Bit: cinsel organ ya da kasık çevresinde yoğun kaşınma ya da isilik.
Uyuz: genel kaşınma
Tanısı: Gözle
Tedavisi: Doktor ya da klini­ğiniz uygun şam­puan ve kremler önerecektir. Sanı­lanın aksine, giysi ve çarşaflan çok sı­cak suda yıkama­nız gerekmez.

Genital Bölgede Siğil:

Bu bulaşıcı siğillere insan papilloma virüsü (HPV) neden olur. Virüsün kanser öncesi değişiklerle ilgisi olabileceğinden, düzenli yayma yaptırmak önemlidir. Enfeksiyonun açık belirtileri yoktur. Siğiller vajina içinde ya da çevresinde veya anüs çevresinde büyüyebilir ve yumuşak ve pembe ya da sert ve gri olabilir. Genital bölge siğilleri, hastalıklı kişiyle cinsel temasla geçer. Te­daviden sonra bile virüs bedende kalır.

Belirtiler: Enfeksiyondan üç ile altı hafta sonra üre­me organları ya da anüs çevresinde küçük, ağrısız şişlikler görülür. Kaşıntı ola­bilir. HPV’nin neden olduğu kanser öncesi değişiklikler ile ilgili olabilir.
Tanısı: Gözle, fiziksel muayene sırasında ya da Pap yayması yapılırken.
Tedavisi: Gözle görülebilen siğiller yakılarak, dondurularak yok’ edilebilir ya da la­zer ameliyatıyla te­davi edilebilir, an­cak virüs kalır. Podophylline kre­mi gibi ilaçlarla ev­de tedavi edilebilir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
Sitemap oktay usta yemek tarifleri kadın kadınca örgü kadın Saglik Yemek Tarifleri yemek tarifleri Sağlık saglik kadın örgü