Kadınların Net Adresi

Çocuğuna Arkadaşlık Eden Baba

  • 14 Kasım 2011
  • Çocuğuna Arkadaşlık Eden Baba için yorumlar kapalı
  • 3.217 kez görüntülendi.
Çocuğuna Arkadaşlık Eden Baba

Küçük bir erkek çocuğunun babası şefkatli olmalı ve onu her dakika azarlamamaiı. Her erkek ve kız çocuğu babasıyle bir süre birlikte bulunmalı, onunla eğlenmeli, hatta bazı işleri onunla birlikte yapmalıdır. Yazık ki babaların çoğu, dışardaki iş­lerini bitirip eve döndüklerinde, sadece divana uzanıp gazete okumak isterler. Baba, çocuğuna arkadaşlık etmesinin* ne kadar önemli olduğunu anlasa, bu maksatla harcayacağı çaba, kendi-sine hiç ağır gelmez. Yalnız babanın makul bir sınırdan öteye, bu bakımdan kendini zorlamaması gerektiğine de işaret etmek is­terim. Şöyle bir çeyrek saat kadar gönül hoşluğu ile çocuğunun oyununa katıldıktan sonra, oyuna zorla devam edeceğine, artık gazete okumak zamanı geldiğini tatlılıkla söylemesi, bütün bir günü çocukla hayvanat bahçesinde geçirmesinden daha iyidir.
Kimi babalar çocuklarının mükemmel bir insan olmasını çok istediklerinden, çocuk babayla bir aradayken eğlenmek fır­satını bulamaz. Örneğin oğlunun tam bir sporcu olarak yetişme­sini arzulayan baba, onu daha çok küçük yaştan stadyuma gö­türmeye ve futbol oynatmaya kalkışır. Oyun sırasında, çocuğun hatalarını, güzellikle bile olsa durmadan düzeltmeye kalkması çocuğu sıkar. Hem kendini beceriksiz görür hem de babasının gözünde beceriksiz bir insan olmaktan üzülür. Aslında kendine güveni olan ve bu konuda zorlanmayan çocuk, yaşı geldiğinde spora da merak saracaktır. Babanın çocuğu o çağda teşvik et­mesi daha yerindedir.
Bir erkek çocuğu, sadece tabiat ona erkek yapısı verdiği için erkek ruhuna sahip olmaz. Büyükleri ve hayran olduğu ağa­beylerini kopya edebilmek yeteneğine sahip olmak için, bir er­kek gibi hissetmeyi ve davranmayı öğrenir. Sevmediği ya da takdir etmediği bîr insanı taklit etmeye ise hiç özenmez. Baba. çocuğa karşı daima öfkeli ve sabırsız davranırsa, çocuk sadece babanın karşısında değil, yabancıların ve arkadaşlarının krşısında da daima bir huzursuzluk duyacaktır. Böylece çocuklar annele­rine yanaşıp, kadınsı davranışları kopye etmeye özenirler.
Çocuğunun «gerçek bir erkek» olmasını isteyen bir baba, ağladığı zaman onu gereğinden çok azarlamamaiı, çocuk «kızlar gibi» oynadığında onu utandırmamalı ve durmadan sporla meş­gul olması için zorlamamalıdır. Babanın rolü, çocukla oynamak, kendisiyle aynı hamurdan yapılmış olduğunu ona hissettirmek, ara sıra bir sırrını çocukla paylaşmak ve fırsat bulduğunda onu gezmeğe götürmekten ibaret olmalıdır.

çocuğa arkadaşlık eden babaKız çocuğunun da şefkatli bir babaya ihtiyacı vardır. Erkek çocuğunun babayı örnek almasından anlaşılmaz bir yan yok. Bazı kimseler, şefkatli bir babanın, kızının eğitiminde de (oğlan çocuğuna kıyasla farklı olmakla birlikte) aynı derecede önemli bir rol oynadığını anlayamazlar. Kız çocuk, erkek çocuk gibi babasını kopya etmez; fakat baba sevgisi ve şefkatiyle çev­rilmiş olduğunu her zaman hissederse, genç kız ya da kadın olduğunda kendine daima güven duyar. Babanın yetişmekte alan kızına yaptığı küçük şeylerin, örneğin elbisesinin, saç tuvaleti­nin güzelliğini övmesinin, yaptığı bir pastayı methederek yeme­sinin ne kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Kızı biraz daha büyüdüğünde, baba, fikirleriyle ilgilendiğini belirtmeli, kişisel ilke ve görüşlerine onu da ortak etmelidir.
Öte yandan babasında, erkeğe ait nitelikleri takdir etmesi­ni öğrenen kız çocuğu da, yetişkin bir kız olmaya kendini İyi hazırlayacak demektir. Babanın, kızı küçükken ona yapacağı mu­amele, kızın erkek çocuklarla ve daha sonra delikanlılarla ilişki­lerine, seveceği ve evleneceği erkeğin tipine ve evlilik hayatına büyük etki yapar.
Çok şiddetli oyunlardan kaçının Babaların da çocukla­rın da çoğu şiddet oyunlarına bayılırlar. Oysa bu oyunlar çocuk­ları fazla tahrik eder, hatta gece kâbus görmelerine yol açar. Unutmayın ki, İki, üç ve dört yaşındaki çocuklar, duygularını ko­lay kontrol edemezler ve gerçekle yapmacığı birbirinden ayıra­mazlar. Baba ayı taklidi yaptığında çocuk kendini gerçekten kor­kunç bir hayvanın karşısında sanır, bu yüzden de fena etkilenir. Onun için, çocukla oynadığınız oyunun sakin ve tabiî olmasına dikkat edin ve çocuk ısrar etse de oyunu fazla uzatmayın! Özel­likle avcıları ve savaşı taklit etmeyin. Biraz cambazlık yapmakla yerinebilirsiniz, çocuğun sinirlendiğini gördüğünüz zaman da bu­nu uzatmayın.
Alay etmekte ileri gitmeyin Erkeklerin alaylarında, kadınlardan daha yıkıcı oldukları anlaşılmıştır. Erkekler, günlük hayatta, her zaman içgüdülerine uymak olanağını bulamazlar. Bir arkadaşına kızan erkek ona vuramayacağına ya da hakaret/ede-miyeceğine göre elinde tek silâh kalır: alay etmek. Aynı erkeği küçük oğlu çileden çıkarırsa, yine işi alaya vurarak işin içinden sıyrılmak ister. Oysa hatalarıyle alay edilen çocuk, kendini kü­çük düşmüş hisseder. Aynı şekilde karşılık vermeyi ise çok sonra öğrenecektir. Bu bakımdan çocukla alay etme yoluna git­memenizi tavsiye ederim